Skip to content

GALERIA PRZY AUTOMACIE (Instytut Historii Sztuki UKSW) zaprasza na wystawę Izy Roguckiej, Gra Miasto / Spiele Der Stadt. Jak zwykle u nas w Instytucie na III piętrze, Wóycickiego 1/3, bud. 23

 

plakat_2W cyklu „Gra w Miasto” geometria jest dla Izy Roguckiej istotnym wyznacznikiem budowania kompozycji obrazów. W zurbanizowanej przestrzeni miasta odnajduje osie, siatki linii oraz elementy wtórne zaburzające architektoniczny porządek. Artystka kadruje pejzaż miejski i poddaje go modyfikacjom. Tworzy nowe kadry, nowe obrazy. Konstruowanie obrazów odbywa się dzięki poprzedzającemu procesowi projektowania i scalania form poprzez ornament. Limitacje przestrzeni stanowią kontur kompozycji, w którym zawarte są kolizje, kombinacje oraz mediacje elementów przynależnych do ornamentu.
Jackson Pollock powiedział niegdyś́: „Wszystko jest wielką grą konstrukcji. Niektóre tworzymy z rumieńcami, niektóre z łopatą, a inne przy pomocy pióra.” Artystka w swych obrazach przenosi kadry z architektury w obszar medium malarskiego. W procesie twórczym ekspresyjnie transformuje konstrukcyjne formy nadając im nierealistyczny, często abstrakcyjny charakter.

Iza Rogucka tworzy wirtualną grę miejską, która pozwala odbiorcy na indywidualne budowanie kontekstu miejsca i interpretację dzięki zwielokrotnieniu motywów, ich odpowiedniemu uszeregowaniu oraz zabawie skalą.